Text ze stránek NewOrder™
Texty
Nové NewOrder
z 03. 12. 2005 14:06 od Gurroa


KOUZLA
Kouzla jsou rozdělena do dvou hlavních skupin - normální a knihovní.

Normální jsou volně dostupná, omezená jen úrovní a řádem.

Knihovní lze získat jen studiem v knihovně (alternativa k výzkumu v laboratoři ve starém NO)

Dělení na vzácná a obecná zůstavá i nadále. A s tím i spojené omezení v arénách.

Navíc, každé kouzlo má určitou hlavní a vedlejší magickou sílu. Dle znalosti postavy v určité magické síle, je možné docílit zesílení síly a účinku daného kouzla.
Pro vyvážení se asi bude počítat bonus, jen pokud je znalost dané síly vyšší než úroveň daného kouzla.

Knihovní kouzle lze vynalézat ve Velké knihovně. Je to akce srovnatelná s výzkumem v laboratoři (tj. akce za celý den).
Novinkou je teď možnost vynálezat konkrétní kouzlo či artefakt.

MAGICKÉ SÍLY
Každá postava může pěstovat znalost určitého směru kouzel, rozdělených do 16ti skupin:

#ohen# Ohně
#voda# Vody
#vzduch# Vzduchu
#zeme# Země

#svetla# Světla
#tmy# Temnoty
#zvere# Zvěře
#rostlin# Rostlin

#meta# Metamorfózy
#reg# Regenerace
#sug# Sugesce
#man# Manipulace

Obecné skupiny, které nepůjde přidávat při přestupu na úrovních, zvedají se automaticky. #řád# a #kouzel# = uroven (lze ale zvyšovat artefakty):

#vyvol# Vyvolených
#svob# Svobodných
#zatr# Zatracených
#kouzel# Kouzel

ARTEFAKTY
Artefakty získají více váhy do hry. Bude možné mít u sebe v aréně větší počet artefaktů.
Artefakty budou mít hlavně pasivní vlastnosti - tj. jednorázové zvyšování vlastností postavy v aréně. Např. artefakt Magický štít ti teď zveden PO o 1 bod na celou dobu souboje.. Prsten ohně zas zvýší znalost magické síly ohně. atd.

Artefakty půjdou prodávat serveru a na tržišti.
Získat artefakt bude možné ze 4 zdrojů:
  • Výzkumem v laboratoři (i konkrétní artefakt)
  • Po vyhrání questu
  • Koupí na tržišti
  • Z laboratoře společenstva (tyto artefakty budou neprodejné)

Na rozdíl od kouzel sdílených ve společenstvu, artefakty si nezle ze společenstva odnést. Artefakt který nemám, tak ho nebudu mít ani poté.
Zatím není plánováno omezované množství artefaktů.

Novinkou je teď možnost vynálezat konkrétní kouzlo či artefakt.

TRŽIŠTĚ
Tržiště bude místem volného obchodu hráčů, obchodním artiklem budou kouzla a artefakty, měnou pak zlato. Zlato bude možné získat z questu, ze sázek nad arénami - prodejem artefaktů zpět serveru za nominální hodnotu - pravděpodobně vypočítanou na základě úrovně a obtížnosti nalezení daného artefaktu.
Cenu ostatních artefaktů si stanovují samy hráči.
Od serveru nepůjdou artefakty odkupovat!!!

SPOLEČENSTVA
Společenstva získají nový rozměr tím, že již budou mít smysl!

Smyslem společenstev bude združování balíku kouzel a artefaktů, které se nyní musejí pracně vynalézat.
Při výběru kouzel do magické knihy postavy, bude možné vybírat z kouzel celého společenstva - tj. z kouzel vynalezených u všech členů. (s omezením na řád).

Pokud hráč ze společenstva odejde, kouzla v magické knize zůstanou, ale jakmile je vyndá, už je nebude moci znova vložit.
Kouzla v magické knize usnadňují vlastní vynalezení kouzla ve Velké knihovně.

QUESTY
Quest je skupinou speciálních arén, pokud postava nastoupí na quest, vytvoří se jen a jen pro ni několik 1 - X arén, ve kterých se musí utkat s nepřáteli... Pokud celý quest dohraje, získá poklad. Za jednotlivé souboje v arénách se získává zkušenost jako u běžných arén.

Obtížnost a délka questu se bude odlišovat dle úrovně postavy. Je teoreticky možné zavést questy pro skupinu dvou hráču, kteří se budou arénama probojovávat společně.

Bylo by dobré mít za každým questem nějaký příběh.

PATRONI
Další možnou akcí v jeden den je návštěva ve svatyni svého patrona, kterého si zvolím na začátku výběru postavy.
Patron je prostředníkem Bohů. Pokud se budete k Vašemu patronu často obracet a trávit čas (alespoň 1x týdně) v jeho svatyni (akce jako výzkum), bude k Vám nakloněn při častých modlitbách v aréně. (tj. občas Vám pomuže dle svých možností)

Každý z patronů pomáhá jiným způsobem.
(např.
  • Patron ohně sešle ohnivé kouzlo na napřítele, nebo Vám na chvíli zvíší znalost magické síly ohně,
  • Patron života Vám vyléči ztracený život.
)
Pokud však na svého patrona budete kašlat, bude k Vám obrácen jeho hněv a naopak bude v aréně škodit pokaždé, když se k němu pokusíte obrátit s modlitbou...

Možná by nebylo špatné zauvažovat nad tím jestli by nebylo v hodnější si patrona vybrat i později a třeba za vysokou cenu zkušeností, kouzel, artefaktů či zlata i vyměnit

Text ze stránek NewOrder"