Text ze stránek NewOrder™
Texty
Pravidla
z 03. 06. 2007 09:36 od Dworkin

Protože Tě považujeme za rozumnou bytost, prosíme Tě, chovej se tak. V co největší míře umožni sobě i ostatním hráčům bavit se ze hry a především se vyvaruj následujících prioritně řazených zákazů:
 1. Nesnaž se získat nebo zneužít heslo cizího hráče.
 2. Nezneužívej chyb (bugů) ve hře - jestliže na nějakou chybu narazíš, nahlaš prosím svůj objev některému ze správců.
 3. Nezakládej více jak jednu postavu, obzvlášť za účelem hrabání expů nebo zlata pro svoji primární postavu či pro postavu jiného hráče.
 4. Nehraj arény s dohodnutým výsledkem, obzvlášť pokud byla uzavřena kýmkoliv sázka, nebo se jedná o nepapírovou arénu. Pozor, zde platí presumpce viny:
  1. Nikdy nehraj arénu s protivníkem se shodnou IP adresou (oba jste na jednom počítači, nebo v malé síťi, atd.). Tato hra bude bez milosti považována za porušení bodu 3.
  2. Okamžitě nahlaš správcům arénu ve které tě protihráč nechá vyhrát (např. zakouzlí na začátku *smrt, nemá nastavený kouzla, hraje úmyslně špatně), aby mohla být aréna zrušena. Jinak bude považována za dohodnutou.
Dále Tě prosíme, dbej následujících doporučení:
 1. Chovej se slušně k ostatním a neurážej je zbytečně v arénách nebo diskuzích.
 2. Nepodněcuj a neprovokuj k takovému chování ostatní vůči sobě nebo ostatním.
 3. Nesnaž se někoho falešně uvrhnout v podezření z porušení předchozích zákazů či doporučení.
 4. Nesnaž se zakládat arény pro soupeře s mnohem nižším levelem, nad kterým máš drtivou převahu.
 5. V případě, že sám zjistíš, že jsi se dopustil některého z výše uvedených přestupků/zákazů (včetně hraní více hráčů ze stejné IP adresy) dobrovolně a co nejdříve nahlaš vše správcům a vysvětli, jak a proč k pochybení došlo.
Za porušením předchozích zákazů nebo opakované ignorování doporučení Tě může stihnout trest od sebrání zkušeností, kouzel, artefaktů či bodů atributu vlastnosti až po několikadenní zákaz vstupu do arény, nebo na celý NewOrder. Samozřejmě může dojít i ke smazání Tvé postavy a zablokování IP adresy...


Text ze stránek NewOrder"