Text ze stránek NewOrder™
Texty
Příkazy v aréně
z 06. 08. 2007 21:30 od Dworkin

Pro uživatele:

text - Vypíše text
Vypíše text do arény.

/s nick text - Šeptání
Zašeptáš text jen postavě s nickem nick.
Pro urychlenou práci, je možné se zapnutým JS doplňovat automaticky nick pomocí klávesy [TAB].
Takže například stačí zadat /s gur stisknout [TAB] a samo se doplní na /s Gurroa .

/n text - Nálada v aréně
Pošle do informaci text začínající Tvým nickem. Můžeš tak ostatní informovat o tom, co vlastně děláš.
Třeba: /n zdraví nově příchozí napíše Gurroa zdraví nově příchozí.

/look - Rozhlídneš se po aréně, kdo v ní všechno je.

*kouzlo - Seslání kouzal
Sešle kouzla s formulí vypsanou za *.
Jsou čtyři pravidla pro seslání kouzla:
  • Dané kouzlo musíš mít v knize kouzel
  • Na dané kouzlo musíš mít dostatek many
  • Formule kouzla nesmí být totožná s posledně sesílanou formulí (tzn. že i když vynecháš tah, nebo se Ti kouzlo nezdraří, nemůžeš jej opakovat do té doby, dokud nezmizí z prvního místa ve výpisu posledně seslaných kouzel)
  • Je-li kouzlo vzácné a jedná se o skleněnou arénu, bude jeho seslání neúspěšné. V železné aréně takové kouzlo smíš seslat jen jednou

*a - Použití artefaktu
Artefakt určený k aktivaci (manuálně) je možné vyvolat několika způsoby, vždy se orientujte podle možnostech zobrazených v aréně ve výběru kouzla.
  • *a 3 - podle výběru ze seznamu
  • *a - aktivuje artefakt, pokud máte jen jeden, nemáte-li ztratíte tah
  • *a Hůl ohně - aktivuje artefakt "Hůl ohně"
  • *a Prsten k - aktivuje artefakt "prsten kouzel"

*kouzlo nick - Seslání kouzla na konkrétního soupeře
Sešle kouzlo dle předešlích pravidel s tím rozdílem, že můžeš konkretizovat soupeře, na kterého chceš kouzlo seslat. Tato vymoženost má smysl pouze v případě, že máš víc jak jednoho soupeře. Nelze směřovat kouzlo na přátele bojující na Tvoji straně.
Opět jako u šeptání je možnost nechat si nick doplnit klávesou [TAB].


Pro správce:

/sp text - Vypsání správcovského textu
Vypíš text do arény i přes neviditelnost textů od pozorovatelů v aréně.

/all text - Vypsání správcovského textu
Vypíš text do všech otevřených arén s velkou velikostí a tudíž i nepřehlédnutelností.

/kick nick - Vykopnutí uživatele
Jednorázově vykopne uživatele nick z arény.

/set nick vlastnost hodnota - Nastavení hodnoty postavě v aréně
Nastaví postavě určitou vlastnost: boz, mag, psy, ziv, sily, boz2, mag2, psy2, ziv2, sily2 (kde s 2 jsou aktualni hodnoty), nick, zkratky, pohlavi.

/tah nick - Přepne tah na danou postavu.

/pas - Spustí pasivní efekty všech artefaktů ve hře.

/closearena - Zruší arénu.


Text ze stránek NewOrder"