Text ze stránek NewOrder™
Texty
Vzorce pro seslání kouzla
z 09. 01. 2006 00:28 od Dworkin


Ujednání zkratek

PS ... pravděpodobnost seslání, to co chceme spočítat a to co se porovnává s hodem 0..100%
ZPS ... základní pravděpodobnost seslání, slouží jako mezivýpočet PS
PK ... pravděpodobnost (seslání) kouzla v %, je hodnota uvedená na každém kouzle, a můžeme ji chápat jako pravděpodobnost s jakou kouzlo sešle postava s ZBoh = ABoh = 10
ZBoh ... základní přízeň bohů, zde chápána jako sesilatele
ABoh ... aktuální přízeň bohu, zde chápána jako sesilateleZPS = PK + (ZBoh - 10) * 1%

Výpočet PS se dělí na 3 části, kdy aktuální přízeň postavy [zkratka - ABoh] je nižší než základní přízeň postavy [zkratka – ZBoh], kdy jsou si rovny a kdy je nad základ.1.) ABoh < ZBoh

PS = ZPS * (ABoh + 1) / (ZBoh + 1)

Obě +1 zaručují že PS > 0% a PS < ZPS. Čím vyšší ZBoh tím je pomalejší a jemnější klesání.2.) ABoh = ZBoh

PS = ZPS

U vyšších ZBoh není plně využit potenciál, protože se to zvedá jen o 1% za 1 ZBoh, vynucuje si to neustálé modlení pokud PK není blízká 100%, jenže čím snažší kouzlo na seslání tím dražší při stejné účinnosti na cíl.3.) ABoh > ZBoh

PS = ZPS + 1% * ( ABoh – ZBoh ) * ZBoh / 2

Část vzorce 1% * ( ABoh – ZBoh ) převádí každou přízeň nad základ na 1%.
Část ZBoh / 2 zvýhodňuje ty co mají vyšší základní přízeň. Rozdíl 3% odpovídá cca 1 životu navíc za hru (sebraného nebo ušetřeného). +4 k přízňi je průměrná hodnota při kouzlení stylem *b *? *? *m atd.

+ přízeň \ ZBoh

8

9

10

11

12

13

14

15

+0

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

+1

2%

3.5%

5%

6.5%

8%

9.5%

11%

12.5%

+2

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

+3

10%

12.5%

15%

17.5%

20%

22.5%

25%

27.5%

+4

14%

17%

20%

23%

26%

29%

32%

35%

+5

18%

21.5%

25%

28.5%

32%

35.5%

39%

42.5%

+6

22%

26%

30%

34%

38%

42%

46%

50%

+7

26%

30.5%

35%

39.5%

44%

48.5%

53%

57.5%

+8

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%


Text ze stránek NewOrder"