Text ze stránek NewOrder™
Texty
Vzorce pro ubránění se kouzlu
z 22. 08. 2007 10:42 od Dworkin


Ujednání zkratek

PU ... pravděpodobnost ubránění, to co chceme spočítat a to co se porovnává s hodem 0..100%
ZPU ... základní pravděpodobnost ubránění, hodnota sloužící jako mezivýpočet PU
SK ... síla kouzla v %, je uvedena u kouzla (nikdy není vyšší jak 92%) a můžeme ji chápat jako pravděpodobnost s jakou kouzlo projde obranou obránce se základní a aktuální psychickou obranou rovnou 10.
ZPsy ... základní psychická obrana, zde chápána u obránce
APsy ... aktuální psychická obrana, zde chápána u obránce
UK ... úroveň, level kouzla
PMS ... primární magická síla kouzla.
SMS ... sekundární magická síla kouzla.Upraví se SK podle magických sil sesilatele a obránce.
 1. Načte se SK z "Lexikonu".
 2. Porovná se magická síla uvedená v primární síle kouzla. Pokud sesilatel má tuto sílu vyšší jak úroveň(level) kouzla tak se mu navýší SK o 4% tolikrát o kolik ji má vyšší, jinak se neprovede nic i kdyby ji měl stejnou.
  1. Když (PMS_sesilatele > UK) Tak SK = SK + (PMS_sesilatele - UK) * 4%
 3. U SMS se udělá to samé jen základ přidání jsou 2% a ne 4%.
  1. Když (SMS_sesilatele > UK) Tak SK = SK + (SMS_sesilatele - UK) * 2%
 4. Porovná se i magická síla Kouzel sesilatele (většinou totožná s jeho úrovní) a level kouzla, základ přidání jsou 2%
  1. Když (MSKOUZELsesilatele > UK) Tak SK = SK + (MSKOUZELsesilatele - UK) * 2%
 5. Pokud je kouzlo z řádu sesilatele tak se 4. bod jakoby opakuje, místo mag. síly Kouzel je tam mag. síla daného řádu. U obránce nemusí být z jeho řádu.
 6. Následují body 2. až 5. ale z pohledu obránce a SK se snižuje.


ZPU = ( 100% - SK ) - 4% * ( 10 – ZPsy )

Desítka je tam proto že síla kouzla ukazuje pravděpodobnost že kouzlo projde obranou normované postavy, tedy postavy s ZPsy = APsy = 10. Koeficient 4% odpovídá cca 1 životu za hru, je vyšší jak 3% u seslání protože ne všechny kouzla jsou útočné.

Dále jako u seslání rozlišujeme tři stavy APsy a to...1.) APsy < ZPsy

PU = ZPU * (APsy + 1) / (ZPsy + 1)

Obě +1 zaručují že PU > 0% a PU < ZPU. Čím vyšší ZPsy tím je pomalejší a jemnější klesání.2.) APsy = ZPsy

PU = ZPU3.) APsy > ZPsy

PU = ZPU + (100% - ZPU) * ( APsy – ZPsy ) / APsy

Kde část ( APsy - ZPsy ) / APsy se blíží v limitě k jedné, takže to celkově nikdy není 100%.

Text ze stránek NewOrder"