Text ze stránek NewOrder™
Texty
Dan.
Mnich ()

Mnich je velmi zvláštní povolání.

Jde o mágy, kteří vždy cítili, že jsou něčím vyjímeční a přítomnost magických sil vnímali - nedokázali, bo spíše nechtěli si však přiznat, že i ONI budou muset zasahovat do neustálých magických válek a dalších konfliktů mezi Řády - své umění tedy přísahali využívat jen v nutném případě a raději se chovali jako obyčejní lidé.

Svým neustálým modlením a mírnou povahou si získali velkou přízeň Bohů - jejich ostatní hodnoty jsou vyrovnané a průměrné. TO se dá ovšem postupem po levelech změnit a udělat z monka například zuřivého ochránce utlačovaných bo ještě více utvrdit jeho víru v Bohy a dál jít cestou míru a pokory...

Text ze stránek NewOrder"